Redno izobraževanje

Po javno veljavnih izobraževalnih programih, izvajamo: gozdarski program, lesarski program in zdravstveni program. Prav tako pa tudi, v okviru rednega pouka izvajamo interesne dejavnosti, ki jih lahko najdete v katalogu obveznih izbirnih vsebin, organizirali pa tudi smučarske dneve, gledališke abonmaje…

Več...

Izredno izobraževanje

Po javno veljavnih izobraževalnih programih, izvajamo nacionalne poklicne kvalifikacije: gozdar gojitelj, gozdar sekač, gozdar traktorist, organiziramo tečaje in usposabljanja s področja gozdarstva in lesarstva za lastnike gozdov, za kmete in za drugo zainteresirano javnost.

Več...

Aktivnosti za osnovnošolce in dijake

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna že vrsto let izvaja dneve dejavnosti za osnovne šole. Na željo udeležencev smo dosedanji ponudbi dodali tudi nove dneve dejavnosti in nove delavnice. Letošnja novost je lovski dan.

Več...

Prijavite se na razne aktivnosti, ki jih pripravljamo za osnovnošolce Več...